Nghề nghiệp

Trưởng phòng Kinh doanh

02 người

Thỏa thuận

Tìm hiểu thị trường, phát triển và khai thác các Dự án của Công ty; Tìm kiếm đối tác kinh doanh, đơn vị phân phối sản phẩm; Soạn thảo và quản lý các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tìm hiểu thêm tại đây.

Mô tả công việc:

- Tìm hiểu thị trường, phát triển và khai thác các Dự án của Công ty;

- Cập nhật thông tin các Dự án tại khu vực Công ty đang quan tâm, đầu tư;

- Tìm kiếm đối tác kinh doanh, đơn vị phân phối sản phẩm;

- Soạn thảo và quản lý các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh;

- Tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản ghi nhớ, thương thảo các Hợp đồng kinh tế, các phương án giá của các công việc thuộc Phòng để trình Ban lãnh đạo phê duyệt;

- Xây dựng chính sách sản phẩm, chính sách cho các Công ty Phân phối và Tiếp thị nhằm phát triển các hoạt động kinh doanh;

- Thực hiện chức năng khảo sát, đánh giá rủi ro với các Dự án, sản phẩm của Công ty;

- Hỗ trợ, cung cấp thông tin cần thiết cho các bộ phận khác trong Công ty trong việc thực hiện chức năng hỗ trợ kinh doanh;

- Quản lý, chỉ đạo cán bộ nhân viên Phòng Kinh doanh thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và mục tiêu kinh doanh do Công ty đề ra;

- Tổ chức thực hiện các công việc kinh doanh, kế hoạch tìm kiếm đối tác, khách hàng của Phòng đã được Ban lãnh đạo thông qua.

Yêu cầu công việc:

Thành thạo word, excel.

- Biết chỉnh sửa ảnh cơ bản (Photoshop, Canva), xử lý video cơ bản, sử dụng autocad là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS là một lợi thế.

Liên hệ: 0911 21 7479
Apply_sớm - Phỏng_vấn_nhanh - đi_làm_luôn:
Ứng tuyển tại: https://bit.ly/ungtuyenvietgroup