Nghề nghiệp

Trợ lý Dự án

03 người

Thỏa thuận

Trợ lý cho Ban Giám đốc về quản lý Dự án. Theo dõi kế hoạch Dự án, triển khai và kiểm soát công tác thực hiện theo sự phân công của Ban Giám đốc. Theo dõi, cập nhật, tổng hợp và báo cáo tiến độ triển khai các hạng mục của Dự án. Tìm hiểu thêm tại đây.

Mô tả công việc: 

- Trợ lý cho Ban Giám đốc về quản lý Dự án.

- Theo dõi kế hoạch Dự án, triển khai và kiểm soát công tác thực hiện theo sự phân công của Ban Giám đốc.

- Theo dõi, cập nhật, tổng hợp và báo cáo tiến độ triển khai các hạng mục của Dự án.

- Nắm bắt và cập nhật liên tục các thông tin, tài liệu, thiết kế của Dự án, cung cấp kịp thời cho các bên liên quan.

- Làm đầu mối liên lạc, trao đổi thông tin giữa Công ty và Cơ quan Chính quyền hay các bên liên quan.

- Đánh giá, phân tích tiến độ, chất lượng Dự án và báo cáo cho Ban Giám đốc

- Quản lý các hồ sơ, văn bản đi và đến của Dự án.

- Giải quyết các thủ tục về công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

- Giám sát ngân sách, đảm bảo nguồn lực được sử dụng hiệu quả.

- Bảo mật thông tin về Dự án.

Yêu cầu công việc:

Thành thạo word, excel.

- Biết chỉnh sửa ảnh cơ bản (Photoshop, Canva), xử lý video cơ bản, sử dụng autocad là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS là một lợi thế.

Liên hệ: 0911 21 7479
Apply_sớm - Phỏng_vấn_nhanh - đi_làm_luôn:
Ứng tuyển tại: https://bit.ly/ungtuyenvietgroup