Nghề nghiệp

Thực tập sinh Trợ lý kinh doanh

02 người

Thỏa thuận

Cập nhật tình trạng sản phẩm, book giỏ hàng, giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm; Hỗ trợ tư vấn hotline, tiếp nhận thông tin, khiếu nại từ khách hàng,… và chuyển cho bộ phận liên quan. Tìm hiểu thêm tại đây

Mô tả công việc:

- Tìm hiểu thị trường, phát triển và khai thác các Dự án của Công ty;

- Cập nhật thông tin các Dự án tại khu vực Công ty đang quan tâm, đầu tư;

- Tìm kiếm đối tác kinh doanh, đơn vị phân phối sản phẩm;

- Cập nhật tình trạng sản phẩm, book giỏ hàng, giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm;

- Hỗ trợ tư vấn hotline, tiếp nhận thông tin, khiếu nại từ khách hàng;

- Đôn đốc, hỗ trợ các Công ty Phân phối và Tiếp thị sản phẩm trong hoạt động kinh doanh, phát triển khách hàng;

- Hỗ trợ xây dựng chính sách sản phẩm, chính sách cho các Công ty Phân phối và Tiếp thị nhằm phát triển các hoạt động kinh doanh;

- Hỗ trợ, cung cấp thông tin cần thiết cho các bộ phận khác trong Công ty trong việc thực hiện chức năng hỗ trợ kinh doanh.

Liên hệ: 0911 21 7479
Apply_sớm - Phỏng_vấn_nhanh - đi_làm_luôn:
Ứng tuyển tại: https://bit.ly/ungtuyenvietgroup

CÔNG VIỆC TƯƠNG TỰ