Nghề nghiệp

Thực tập sinh Pháp chế

02 người

Thỏa thuận

Đảm nhận nhiệm vụ, những công việc liên quan đến Pháp luật, Hợp đồng... của Công ty, hoàn thiện những thủ tục giấy tờ khác có liên quan (Các thủ tục về đầu tư, giải phóng mặt bằng và các thủ tục có liên quan để xin cấp phép cho một số hạng mục…). Tìm hiểu thêm tại đây.

Mô tả công việc:

- Rà soát và cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước về doanh nghiệp, bất động sản, thị trường bất động sản và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và hoạt động quản trị, điều hành Công ty;

- Xây dựng các hướng dẫn tuân thủ pháp luật trong hoạt động của Công ty;

- Xây dựng hoặc tham gia xây dựng các quy chế quản lý nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động của Công ty và đảm bảo cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ trong quản lý, điều hành Công ty;

- Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Công ty về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Soạn thảo, thẩm định hoặc xem xét về mặt pháp lý các hợp đồng ký kết với các đối tác, khách hàng của Công ty;

- Tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh và quản trị, điều hành Công ty;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý tại các cơ quan có thẩm quyền, tư vấn đảm bảo sự vận hành bình thường và đúng pháp luật của Công ty;

- Hỗ trợ về mặt pháp lý cho Ban lãnh đạo và các bộ phận khác của Công ty trong quá trình quản lý, điều hành Công ty;

- Tham gia với vai trò chính trong hoạt động kiểm soát tuân thủ tại Công ty;

- Kiểm soát, theo dõi các Hợp đồng, văn bản đã ký kết, ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty;

- Hỗ trợ bộ phận kế toán thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

- Tham gia, ban hành các văn bản, quy định của Công ty;

- Lưu trữ các tài liệu pháp lý của Công ty.

Liên hệ: 0911 21 7479
Apply_sớm - Phỏng_vấn_nhanh - đi_làm_luôn:
Ứng tuyển tại: https://bit.ly/ungtuyenvietgroup