Nghề nghiệp

Thực tập sinh Marketing

02 người

Thỏa thuận

Nghiên cứu xác lập chiến lược Marketing, lập kế hoạch nghiên cứu sản phẩm tổ chức triến khai phát triển sản phẩm. Thiết lập duy trì mối quan hệ với giới truyền thông. Quản lý các kênh truyền thông của Công ty. Tìm hiểu thêm tại đây.

Mô tả công việc:

- Xác lập chiến lược marketing và marketing hỗn hợp, lập kế hoạch marketing và chương trình hoạt động marketing của doanh nghiệp;

- Thu thập thông tin thị trường để xác định nhu cầu thị trường, thị trường mục tiêu, thị trường mới. Xác định phạm vi thị trường cho những sản phẩm hiện tại và dự báo nhu cầu của sản phẩm mới, hướng tiêu thụ sản phẩm, bán hàng, nghiên cứu xu hướng phát triển của khối lượng và cơ cấu nhu cầu, xác định những đặc thù của các khu vực và các đoạn của thị trường;

- Nghiên cứu sản phẩm và tổ chức triển khai chương trình phát triển sản phẩm mới: Phân tích mức độ chấp nhận của thị trường đối với sản phẩm hiện tại của doanh nghiệp, lập chương trình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến, hoàn thiện sản phẩm hiện tại,... Chỉ ra hướng phát triển sản phẩm trong tương lai, xác định khả năng tiêu thụ sản phẩm mới, đề xuất những kiến nghị về sản phẩm mới, đề ra chính sách chủng loại sản phẩm hợp lý, nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm;

- Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ marketing: Xây dựng chương trình tuyên truyền quảng cáo sản phẩm, xúc tiến bán hàng,... Tuyên truyền quảng cáo về sản phẩm hàng hoá và về doanh nghiệp, đánh giá tác dụng của quảng cáo, lựa chọn các phương tiện của quảng cáo, tổ chức sự kiện, hội nghị khách hàng,...

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với giới truyền thông, các đơn vị báo chí,.., tìm kiếm, tham gia các giải thưởng uy tín cho Công ty; Xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến hoạt động của Công ty;

- Xây dựng kế hoạch nhận diện thương hiệu cho Công ty, các kế hoạch cộng đồng;

- Quản lý, vận hành, tối ưu hóa chi phí và ở trên website Công ty và các kênh liên kết khác của Vietgroup Capital (facebook/google/youtube,.. và các kênh số khác);

- Thiết kế các ấn phẩm theo yêu cầu của từng sản phẩm nhưng đảm bảo yếu tố về thương hiệu và nhận diện thương hiệu của Công ty;

- Sản xuất các nội dung phù hợp với nền tảng marketing và thu hút nhất với Khách hàng mục tiêu của từng sản phẩm hoặc chương trình;

- Hỗ trợ các Phòng Ban khác trong các hoạt động của Công ty;

- Tham gia tổ chức các sự kiện, event của Công ty, đảm bảo văn hóa của doanh nghiệp.

Liên hệ: 0911 21 7479
Apply_sớm - Phỏng_vấn_nhanh - đi_làm_luôn:
Ứng tuyển tại: https://bit.ly/ungtuyenvietgroup