Nghề nghiệp

Chính sách nhân sự

Là một doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trên các lĩnh vực: Chủ đầu tư kinh doanh Bất động sản, trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển Vietgroup Capital luôn ưu tiên thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực - nhân tố quyết định sự thành công.

Chính sách Nhân sự của Công ty Cổ phần Vietgroup Capital được xây dựng với mục đích đưa nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh của Công ty. Trong định hướng phát triển nhân sự, Vietgroup tập trung xây dựng chính sách nhằm thu hút người tài, giữ chân người giỏi, chế độ làm việc khoa học, tác phong nhanh nhẹn hiệu quả cùng những chính sách đãi ngộ, khen thưởng hấp dẫn, tạo điều kiện cho tất cả cán bộ nhân viên được làm việc tốt nhất, được phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Công ty.

 

Chế độ làm việc: Vietgroup tổ chức làm việc 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần, nghỉ trưa 1,5h (nghỉ Lễ, Tết, ốm, đau, thai sản… theo quy định của nhà nước). Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh, Vietgroup có thể yêu cầu CBNV làm thêm giờ và thực hiện các chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động ngoài việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi: Vietgroup xây dựng chính sách lương, thưởng phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của CBNV nhằm ghi nhận đúng mức năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân, đồng thời tạo động lực khuyến khích CBNV phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.