Nghề nghiệp

Chuyên viên Kỹ thuật - Đầu tư Dự án

01 người

Thỏa thuận

Giám sát, quản lý dự án: Lập hồ sơ Dự án, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý tiến độ, khối lượng, chất lượng xây dựng của Dự án. Tìm hiểu thêm tại đây.

Mô tả công việc:

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty hoạch định các chương trình, Dự án đầu tư đúng quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản phù hợp với cơ chế, chính sách của Nhà nước trong từng giai đoạn;

- Trực tiếp thực hiện điều hành, kiểm soát quản lý các Dự án đầu tư và xây dựng do Công ty làm chủ đầu tư theo đúng các Quyết định phê duyệt của Ban giám đốc Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Thực hiện các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng do Nhà nước và Tỉnh ban hành, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng theo ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công ty. Thực hiện các nghiệp vụ quản lý, điều hành các dự án đầu tư và xây dựng do Công ty làm chủ đầu tư, cụ thể:

* Tham mưu, thương thảo, lập hồ sơ hợp đồng các công việc liên quan đến hoạt động của các dự án đầu tư và xây dựng, trình Chủ đầu tư xem xét ký kết hợp đồng; Lập hồ sơ hợp đồng và ký kết hợp đồng có nội dung liên quan đến các hoạt động của các dự án và xây dựng theo quyết định của Tổng giám đốc Công ty;

* Thực hiện công tác giám sát kỹ thuật, quản lý nguồn vốn, dự án công trình nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và chất lượng theo yêu cầu của dự án, công trình; Kịp thời xử lý vướng mắt. Đồng thời quản lý tiến độ thực hiện các dự án, công trình, xác định công việc khối lượng hoàn thành làm cơ sở cho Ban lãnh đạo chỉ đạo, cân đối nguồn vốn, kế hoạch thực hiện và thanh quyết toán vốn đầu tư;

* Tổ chức nghiệm thu, kiểm tra hồ sơ hoàn công, xác định giá trị quyết toán, thực hiện thủ tục thuê tổ chức kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp để kiểm tra quyết toán và thanh lý hợp đồng liên quan;

* Tổ chức thực hiện và giải quyết các thủ tục về công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tiếp nhận mặt bằng, tổ chức quản lý mặt bằng đối với các dự án đầu tư và xây dựng của Công ty;

* Tổ chức tư vấn quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý và lưu trữ hồ sơ Dự án.

Yêu cầu công việc:

- Là Kỹ sư, Kiến trúc sư.

- Sử dụng thành thạo AutoCad.

- Biết sử dụng photoshop hoặc chỉnh sửa ảnh là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS là một lợi thế.

Liên hệ: 0911 21 7479
Apply_sớm - Phỏng_vấn_nhanh - đi_làm_luôn:
Ứng tuyển tại: https://bit.ly/ungtuyenvietgroup